Trung tâm Vina Health cam kết bảo vệ sự riêng tư của khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

Thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó.

Thông tin mà bạn gửi qua đặt phòng trực tuyến, đăng ký hoạt động hoặc các hình thức khác chỉ được chia sẻ với nhân viên trong Trung tâm Vina Health, những người cần thông tin này để đáp ứng yêu cầu.

Trung tâm Vina Health không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ khi Trung tâm Vina Health được pháp luật cho phép.

Cookies

“Cookies” là những mẩu thông tin nhỏ được trình duyệt web lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookies cho phép chúng tôi nâng cao trải nghiệm tổng thể trong khi trên Trang web của chúng tôi. Thông tin cookie được sử dụng trong tổng hợp để hiểu cách khách truy cập tương tác với Trang web.

Bạn có thể chọn đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được gửi.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Tại Trung tâm Vina Health, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật và bảo mật thông tin của bạn đối với bạn. Giữ thông tin khách hàng an toàn là ưu tiên hàng đầu của Trung tâm Vina Health. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thông tin của bạn trên internet theo cách tương tự như khi chúng tôi nhận được thông tin qua điện thoại, trong bài đăng hoặc gặp trực tiếp. Tất cả thông tin cá nhân được thu thập tại Trang web này được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho các mục đích được chỉ định tại thời điểm thu thập mà bạn đồng ý.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Trung tâm Vina Health có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này mà không cần thông báo trước; vui lòng xem lại định kỳ để được thông tin.

Bằng lòng

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin được thảo luận ở trên bởi Trung tâm Vina Health.

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin được công bố trên trang web này được cung cấp cho mục đích thông tin chung và chỉ tham khảo và không được thiết kế hoặc dự định cấu thành tư vấn y tế hoặc được sử dụng để chẩn đoán. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​chuyên gia y tế có trình độ để được tư vấn thêm về việc ra quyết định điều trị và / hoặc thuốc.

Trung tâm Vina Health không đảm bảo hoặc đảm bảo chất lượng, tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc phù hợp với thông tin được cung cấp trên Trang web này. Trung tâm Vina Health không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của trang web này. Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác được cung cấp dưới dạng tài liệu tham khảo để hỗ trợ bạn xác định và định vị các tài nguyên internet khác có thể quan tâm. Xin nhớ rằng tài nguyên internet không thể thay thế cho lời khuyên của một chuyên viên chăm sóc sức khỏe có trình độ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính phù hợp của thông tin có trong các trang web khác, chúng tôi cũng không xác nhận các quan điểm thể hiện trong các trang web khác.

Mục đích của hệ thống Đặt chỗ trực tuyến của chúng tôi là giúp bệnh nhân đưa ra yêu cầu đặt hẹn tại Trung tâm Vina Health. Gửi mẫu đặt phòng trực tuyến không đảm bảo đặt phòng của bạn. Cuộc hẹn không được sắp xếp cho đến khi bạn nhận được xác nhận của Bệnh viện. Trung tâm Vina Health không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào phát sinh từ bất kỳ đặt phòng không thành công thông qua hệ thống Đặt phòng trực tuyến này. Bằng cách gửi yêu cầu Đặt chỗ trực tuyến, bạn đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này liên quan đến Đặt chỗ trực tuyến.