Trung tâm Vina Health chấp nhận quảng cáo trên Website Trung tâm Vina Health từ các bên thứ ba (“Nhà quảng cáo”), có thể bao gồm các biểu ngữ, huy hiệu, quảng cáo theo ngữ cảnh và nội dung do Nhà quảng cáo tạo hoặc cung cấp (gọi chung là “Quảng cáo” hoặc “Quảng cáo”). Ngoài ra, như được sử dụng trong chính sách này, các thuật ngữ “Quảng cáo” và “Quảng cáo” bao gồm các biểu ngữ, mô-đun, liên kết, microsites, quảng cáo gốc và nội dung khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Nhà quảng cáo. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính khách quan của Quảng cáo của họ. Các hướng dẫn sau đây đã được Trung tâm Vina Health thiết lập để chi phối các khía cạnh khác nhau của Quảng cáo trên các thuộc tính trong Website Trung tâm Vina Health (mỗi “Thuộc tính Trung tâm Vina Health”), bao gồm các trang web và ứng dụng di động hướng đến người tiêu dùng, mà chúng tôi gọi trong Chính sách này là “Trung tâm Vina Health Consumer Properties” và các trang web và ứng dụng di động hướng đến các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, mà chúng tôi gọi là” Thuộc tính chuyên nghiệp Trung tâm Vina Health “.

1. Các nguyên tắc trong chính sách này chi phối các vấn đề như chấp nhận Quảng cáo của Trung tâm Vina Health, cách Quảng cáo được hiển thị trên Website Trung tâm Vina Health và xóa Quảng cáo khỏi Website Trung tâm Vina Health. Trung tâm Vina Health có toàn quyền và tuyệt đối đối với việc giải thích và thi hành chính sách này và tất cả các vấn đề khác liên quan đến Quảng cáo trên Website Trung tâm Vina Health. Trung tâm Vina Health có thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình bằng cách đăng chính sách sửa đổi lên Tài sản Trung tâm Vina Health hiện hành.

2. Trung tâm Vina Health có toàn quyền quyết định các loại Quảng cáo sẽ được chấp nhận và hiển thị trên Website Trung tâm Vina Health và trong mọi trường hợp, Trung tâm Vina Health sẽ không chấp nhận bất kỳ Quảng cáo nào được coi là chứng thực của (các) sản phẩm và / hoặc dịch vụ được quảng cáo hoặc cho công ty quảng cáo, sản xuất, phân phối hoặc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ.

3. Có một số loại Quảng cáo nhất định mà Trung tâm Vina Health sẽ không cho phép trên Website Trung tâm Vina Health bất cứ lúc nào. Những loại này bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

 • Các sản phẩm bất hợp pháp, ‘phản cảm’, ‘không hiệu quả’ và / hoặc ‘nguy hiểm’ (Trung tâm Vina Health có quyền xác định thế nào là ‘phản cảm’, ‘không hiệu quả’ và / hoặc ‘nguy hiểm’)
 • tài liệu gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp, gây hiểu lầm hoặc xúc phạm
 • tài liệu xuyên tạc, chế giễu, phân biệt đối xử (thật hay ngụ ý) hoặc tấn công một cá nhân hoặc nhóm trên cơ sở tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, khuyết tật hoặc bất kỳ tình trạng nào khác được coi là không phù hợp với Website Trung tâm Vina Health
 • rượu
 • vũ khí, vũ khí, đạn dược hoặc pháo hoa
 • bài bạc
 • nội dung khiêu dâm hoặc các chủ đề liên quan
 • sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức
 • mô phỏng tin tức hoặc trường hợp khẩn cấp
 • tài liệu quảng cáo trực tiếp sản phẩm đến hoặc nhằm thu hút trẻ em dưới 13 tuổi
 • phương tiện hoặc tin nhắn cho hoặc tham chiếu các trò chơi video hoặc nội dung được xếp hạng “M”
 • yêu cầu dịch vụ hoặc sản phẩm không hợp lý, không có khả năng hoặc bất thường
 • tin nhắn phương tiện hoặc hình ảnh nhấp nháy hoặc flash
 • phương tiện truyền thông hoặc tin nhắn có chứa giảm cân “thần kỳ” không có căn cứ hoặc tuyên bố chữa bệnh phóng đại khác
 • các đơn vị quảng cáo bắt chước các chức năng của máy tính hoặc chỉ ra một cách thiếu kiểm soát một máy tính hoặc chức năng khác hợp lý với người dùng trung bình để coi là một lý do để nhấp vào đơn vị

4. Trung tâm Vina Health nhận ra và duy trì sự tách biệt giữa nội dung biên tập của Quảng cáo và Trung tâm Vina Health. Tất cả Quảng cáo trên Website Trung tâm Vina Health sẽ được xác định rõ ràng và rõ ràng. Trung tâm Vina Health sẽ không cho phép bất kỳ Quảng cáo nào trên Website Trung tâm Vina Health không được xác định bằng nhãn “Quảng cáo”, “Từ nhà quảng cáo của chúng tôi”, “Thông tin từ ngành” hoặc một chỉ định tương tự cho biết Quảng cáo đang được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Nhà quảng cáo.

5. Nhấp chuột vào Quảng cáo chỉ có thể liên kết người dùng cuối với trang web của Nhà quảng cáo hoặc với khu vực nội dung được tài trợ có liên quan trên Thuộc tính Trung tâm Vina Health.

6. Trung tâm Vina Health giữ quyền độc quyền để xác định bất kỳ và tất cả các kết quả tìm kiếm cho thông tin cụ thể theo từ khóa hoặc chủ đề được hiển thị trên Thuộc tính Trung tâm Vina Health dựa trên kết quả tìm kiếm được phân phối của Trung tâm Vina Health. Nội dung được liệt kê trong kết quả tìm kiếm được hiển thị với nguồn của nó, ví dụ: “Tin tức Trung tâm Vina Health” hoặc “Bài báo tạp chí”. Nếu Quảng cáo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nó được dán nhãn như vậy. Ngoài ra, Trung tâm Vina Health cung cấp một khu vực riêng trên trang kết quả tìm kiếm của một số Thuộc tính người dùng Trung tâm Vina Health nhất định chỉ hiển thị Quảng cáo.

Như được mô tả trong siêu liên kết “Quảng cáo của Google” trong phần Quảng cáo của Google trên các trang Tìm kiếm thuộc tính người dùng Trung tâm Vina Health hiện hành, các “Quảng cáo của Google” này là Quảng cáo được mua bởi các công ty muốn có liên kết đến trang web của họ xuất hiện liền kề với kết quả tìm kiếm để đáp ứng với các điều khoản cụ thể.

7. Trung tâm Vina Health có quyền quyết định bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình cho dù họ sẽ chấp nhận, từ chối, hủy bỏ hoặc xóa Quảng cáo khỏi Website Trung tâm Vina Health. Trung tâm Vina Health không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào mà Quảng cáo sẽ thực hiện mà không có lỗi trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả trang web và ứng dụng di động.

Trách nhiệm của Nhà quảng cáo là tuân thủ tất cả các luật và quy định trong và ngoài nước áp dụng cho Quảng cáo của mình trong Website Trung tâm Vina Health (và bao gồm tất cả các truyền thuyết, tiết lộ và tuyên bố được yêu cầu về mặt pháp lý trong Quảng cáo đó), bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn hiện hành của FDA đối với Quảng cáo của bác sĩ (DTP) và trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC). Trung tâm Vina Health sẽ không giám sát việc tuân thủ các luật và quy định đó. Tuy nhiên, Trung tâm Vina Health có quyền xem xét tất cả Quảng cáo về việc tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành và, nếu Trung tâm Vina Health nhận thấy bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm tiềm năng nào đối với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc các hướng dẫn này, Trung tâm Vina Health có thể xóa Quảng cáo khỏi Website Trung tâm Vina Health.

8. Không quảng cáo trên Website Trung tâm Vina Health sẽ bao gồm bất kỳ pixel, thẻ, thùng chứa flash hoặc bất kỳ loại mã phần mềm thu thập thông tin nào khác (bất kỳ pixel, thẻ, mã hoặc thiết bị nào như “Pixel”) hoặc sẽ đặt bất kỳ đèn hiệu, cookie hoặc bộ sưu tập thông tin nào khác các thiết bị trên trình duyệt của người dùng Website Trung tâm Vina Health trừ khi được Trung tâm Vina Health chấp thuận rõ ràng bằng văn bản. Nếu Trung tâm Vina Health chấp thuận đưa Pixel vào quảng cáo, thì trừ khi và chỉ trong phạm vi phê duyệt đó có ngoại lệ rõ ràng, (i) Nhà quảng cáo không được sử dụng Pixel đó để thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (PII) đối với mọi thông tin Người dùng Trung tâm Vina Health, (ii) không có Pixel nào có thể là flash hoặc dựa trên đối tượng, (iii) Pixel có thể bị chặn và mọi cookie được đặt có thể bị xóa bởi cài đặt trình duyệt của người dùng, (iv) Nhà quảng cáo sẽ không liên kết với bất kỳ PII nào mà nó thu thập với bất kỳ PII nào mà nó có thể có từ bất kỳ nguồn nào khác và (v) Nhà quảng cáo sẽ không cập nhật bất kỳ hồ sơ hiện có nào hoặc tạo bất kỳ hồ sơ nào trong cơ sở dữ liệu của mình dựa trên bất kỳ dữ liệu nào được thu thập trên trang Trung tâm Vina Health, bao gồm cả việc ai đó là người dùng Trung tâm Vina Health hoặc bất kỳ ai thông tin bắt nguồn từ thông tin trong URL giới thiệu.